KONTAKTY

DÔLEŽITÉ STRÁNKY

 

 

 

Vitajte na stránkach firmy Vodník s. r. o.

Spoločnosť vznikla v roku 2004 a jej kvalifikovaní odborníci poskytujú podnikateľským subjektom účtovnícky, mzdový a poradenský servis.
Spoločnosť je poistená v Tatre poisťovni voči zodpovednosti za škody spôsobené svojim klientom. Ani pri toľkých častých legislatívnych zmenách poistku nemusela nikdy využiť, čo je myslím, veľkým úspechom.
V prípade záujmu klienta je možnosť zastupovania pred inštitúciami, ako napr. daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, štatistický úrad a pod.
Naša spoločnosť zatiaľ nie je platcom DPH.
Terajším klientom ďakujem za prejavenú dôveru a pretrvávajúcu spoluprácu. Potencionálnym klientom želáme veľa šťastia pri správnom rozhodovaní sa pri výbere účtovnej spoločnosti. Kvalita, serióznosť, ústretový prístup je naše motto.
Želám veľa pracovných i osobných úspechov.

Soňa Mlynarčíková
konateľ spoločnosti

 
| profil spoločnosti | služby | kontakty | dôležité stránky |